Image

December 20, 2022

A házassági vagyonjog aktuális kérdései a bírói gyakorlatban

 • December 20, 2022
 • Comments Off on A házassági vagyonjog aktuális kérdései a bírói gyakorlatban

Időpont: 2022.12.13.- 2024.12.31. 2 ügyvéd kredit Oktató: Dr. Kőrös András ny. kúriai tanácselnök, c. egyetemi docens   Az előadás bemutatja a házassági vagyonjog bírói gyakorlatát a Ptk. hatályba lépése óta....

Image

December 20, 2022

Védelem a másod- és harmadfokú büntetőeljárásban

 • December 20, 2022
 • Comments Off on Védelem a másod- és harmadfokú büntetőeljárásban

Időpont: 2022.12.13.- 2024.12.31. 1 ügyvéd kredit Oktató: Dr. Makai Lajos, ügyvéd ny.bíró   A képzés jogeseteken, eseti döntéseken keresztül világít rá olyan eljárásjogi döntésekre, amelyek a másod és harmadfokú büntetőeljárásban...

Image

December 20, 2022

A bűnszervezet megállapíthatósága a gyakorlatban az új szabályozás tükrében

 • December 20, 2022
 • Comments Off on A bűnszervezet megállapíthatósága a gyakorlatban az új szabályozás tükrében

Időpont: 2022.12.13.- 2024.12.31. 1 ügyvéd kredit Oktató: Dr. Makai Lajos, ügyvéd ny.bíró   A képzés részletesen foglalkozik a bűnszervezet megállapíthatóságának kérdéskörével valamint a bűnszervezet jelentőségével a büntetés végrehajtása során az...

Image

September 23, 2022

A kérelem alapján folytatott – jogok és tények bejegyezésére irányuló – ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályai az új inytv. alapján

 • September 23, 2022
 • Comments Off on A kérelem alapján folytatott – jogok és tények bejegyezésére irányuló – ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályai az új inytv. alapján

Időpont: 2022.09.10.- 2024.12.31. 1 ügyvéd kredit Oktató: Dr. Mohai Máté PhD ügyvéd, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa, a Polgári Jogi Tanszék oktatója   A képzés során ismertetésre...

Image

September 23, 2022

A hiánypótlás szabályainak változása a bejegyzés helyesbítése és a perbejegyzés

 • September 23, 2022
 • Comments Off on A hiánypótlás szabályainak változása a bejegyzés helyesbítése és a perbejegyzés

Időpont: 2022.09.10.- 2024.12.31. 1 ügyvéd kredit Oktató: Dr. Mohai Máté PhD ügyvéd, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa, a Polgári Jogi Tanszék oktatója   A képzési esemény tematikája:...

Image

September 23, 2022

A jogok és tények bejegyzése alapjául szolgáló okiratok és a bejegyzéshez szükséges egyéb okiratok az új Inytv.-ben

 • September 23, 2022
 • Comments Off on A jogok és tények bejegyzése alapjául szolgáló okiratok és a bejegyzéshez szükséges egyéb okiratok az új Inytv.-ben

Időpont: 2022.09.10.- 2024.12.31. 1 ügyvéd kredit Oktató: Dr. Mohai Máté PhD ügyvéd, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa, a Polgári Jogi Tanszék oktatója   A képzés során ismertetésre...

Image

September 23, 2022

Az új ingatlan-nyilvántartási törvény által hozott lényeges változások

 • September 23, 2022
 • Comments Off on Az új ingatlan-nyilvántartási törvény által hozott lényeges változások

Időpont: 2022.09.10.- 2024.12.31. 1 ügyvéd kredit Oktató: Dr. Mohai Máté PhD ügyvéd, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa, a Polgári Jogi Tanszék oktatója   A képzés során ismertetésre...

Image

September 23, 2022

A Közbeszerzési Hatóság szerződés-ellenőrzési eljárása, a szerződések teljesítése és módosítása körében elkövetett tipikus jogsértések

 • September 23, 2022
 • Comments Off on A Közbeszerzési Hatóság szerződés-ellenőrzési eljárása, a szerződések teljesítése és módosítása körében elkövetett tipikus jogsértések

Időpont: 2022.09.10.- 2024.12.31. 1 ügyvéd kredit Oktató: dr. Bakos Balázs, Főosztályvezető, Szerződés-ellenőrzési Főosztály Közbeszerzési Hatóság   Az előadás során bemutatásra a kerül a Közbeszerzési Hatóság által végzett szerződés-ellenőrzési tevékenység, mely...

Image

September 23, 2022

A jogorvoslati rendszer szabályai a 2017. évi XC. a büntetőeljárásról szóló törvény szerint

 • September 23, 2022
 • Comments Off on A jogorvoslati rendszer szabályai a 2017. évi XC. a büntetőeljárásról szóló törvény szerint

Időpont: 2022.09.10.- 2024.12.31. 1 ügyvéd kredit Oktató: Dr. Brunner Tamás, ügyvéd   A képzésben terítékre kerül a büntetőlejárásban részt vesző személyekre rendelkezést tartalmazó határozatok megismerése módjai, és a döntésekkel szemben...

Image

September 23, 2022

A büntetőeljárások lehetséges kimenetele a 2017. évi XC. törvény rendszerében

 • September 23, 2022
 • Comments Off on A büntetőeljárások lehetséges kimenetele a 2017. évi XC. törvény rendszerében

Időpont: 2022.09.10.- 2024.12.31. 1 ügyvéd kredit Oktató: Dr. Brunner Tamás, ügyvéd   A képzésben terítékre kerül a büntetőeljárások előrehaladása és annak befejezési lehetőségei a nyomozás elrendelésétől a rendes illetve a...