Image

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

szakmai szerkesztő: Prof. Dr. Csehi Zoltán ügyvéd, egyetemi tanár, az Európai Bíróság bírája

Image

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

szakmai szerkesztő: Prof. Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi tanár, miniszteri biztos, IM

Image

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

szerző: Dr. Sipos Balázs a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke

Image

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

kommentár szerzői:
Dr. Rátkai Ildikó ügyvéd, munkajogász
Dr. Horváth István, munkajogász, ügyvéd, tanszékvezető egyetemi docens ELTE ÁJK

Image

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

kommentár lektora és szerzői:
Dr. Hajas Barnabás egyetemi docens
Dr. habil. Fábián Adrián egyetemi docens, PhD, PTE ÁJK
Dr. Lovász István jegyző Pécs MJV Önkormányzata
Dr. Bércesi Ferenc címzetes egyetemi docens

Image

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

kommentár szerzői:
Dr. Makai Lajos bíró, a Pécsi Ítélőtábla volt elnöke
Dr. Balogh Ágnes ügyvéd, egyetemi docens
Dr. Hornyák Szabolcs ügyvéd, egyetemi adjunktus