Image

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

szakmai szerkesztő: Prof. Dr. Csehi Zoltán ügyvéd, egyetemi tanár, az Európai Bíróság bírája

Image

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

szakmai szerkesztő: Prof. Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi tanár, miniszteri biztos, IM

Image

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

szerző: Dr. Sipos Balázs a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke

Image

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

kommentár szerzői:
Dr. Rátkai Ildikó ügyvéd, munkajogász
Dr. Horváth István, munkajogász, ügyvéd, tanszékvezető egyetemi docens ELTE ÁJK

Image

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

kommentár lektora és szerzői:
Dr. Hajas Barnabás egyetemi docens
Dr. habil. Fábián Adrián egyetemi docens, PhD, PTE ÁJK
Dr. Lovász István jegyző Pécs MJV Önkormányzata
Dr. Bércesi Ferenc címzetes egyetemi docens